UWAGA!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 29 sierpnia (środa)
o godzinie 10.00