Rodzina 3+

Kierunki rozwoju

Procedura współpracy z rodzicami

Wewnątrzszkolny system oceniania

Średnia ważona - załącznik do WSO

Szkolny system wychowawczy na lata 2015-2018

Statut szkoły

Zmiany w Statucie Szkoły - nowelizacja 1

Szkolny program profilaktyki na lata 2015-2018

Regulamin biwaku

Regulamin wycieczki